Op 5 juli a.s. van 12.30-16.30 uur vindt in de gemeente Haarlemmermeer (Lisserbroek) een bestuurlijke inspiratiemiddag plaats over het onderwerp Thuis in de Inclusieve wijk. Welke sturing kunnen of moeten we als gemeente geven op de leefbaarheid in wijken in relatie tot de samenstelling van de woningvoorraad? Hoe kunnen bewonersinitiatieven bij de planontwikkeling bijdragen aan de realisatie van inclusieve wijken?
Deze kennismiddag wordt georganiseerd vanuit de themagroep Wonen, welzijn, zorg.
Nader programma en mogelijkheid tot aanmelding volgt.