Op maandag 9 maart 2020 organiseert de Retailagenda het Retailagenda Voorjaarscongres. 
De afgelopen jaren hebben de partijen achter de Retailagenda nauw samengewerkt aan het toekomstbestendig maken van de retailsector en aan de vitaliteit van binnensteden en kernen. Maar we zijn nog niet klaar: de transitie van de retailsector is nog niet voltooid en evenmin is de vitaliteit van binnensteden en kernen gegarandeerd. Daarom is er alle reden de Retailagenda voort te zetten. Het congres markeert dan ook de start van een nieuwe periode van samenwerking van de Retailagenda.

Tijdens het congres delen we onder andere de lessons learned die verschillende activiteiten van de Retailagenda, zoals de onderzoeken, intervisies, bijeenkomsten, het reviewteam, living labs en andere projecten hebben opgeleverd. We blikken ook vooruit: hoe zien steden er in de toekomst uit?  En welke focus van de Retailagenda is daarbij wenselijk?

Meer informatie een aanmelden