Vanaf 1 januari 2021 gaat het nieuwe inburgeringsstelsel van start. Het ministerie van SZW ondersteunt gemeenten bij de voorbereiding op de nieuwe wet, onder andere door het organiseren van een pilotprogramma. Dit programma heeft twee onderdelen:

  • ten eerste gaan we lopende initiatieven die al in de geest van de nieuwe wet worden uitgevoerd onderzoeken en
  • ten tweede gaan we pilots uitvoeren waarbij nieuwe instrumenten en werkwijzen worden uitgetest. Zo combineren we lessen uit bestaande en nieuwe aanpakken. Om gemeenten goed te informeren over de evaluatieonderzoeken en pilots organiseert het ministerie binnenkort regionale voorlichtingsbijeenkomsten:
  • Maandag 8 april in Utrecht
  • Dinsdag 9 april in Eindhoven
  • Donderdag 11 april in Zwolle
  • Maandag 15 april in Rotterdam
  • Dinsdag 16 april in Utrecht
  • Donderdag 18 april in Utrecht

Aanmelden kan tot 3 april voor 12.00 uur door een e-mail te sturen naar Regina Felix, via rfelix@minszw.nl met de volgende gegevens:  Naam en voorletters, gemeente , functie, telefoonnummer en voorkeursdatum 1e en 2e voorkeur.

Meer informatie (pdf)