Komend najaar start er een nieuwe leergang voor professionals die actief betrokken zijn bij stedelijke gebiedstransformaties. Zij kunnen zich gedurende 12 weken verdiepen in de transformatieopgave, verschillende sturings-, organisatie- en financieringsvormen en de nieuw verworven kennis direct toepassen in hun eigen praktijk.

In deze leergang leer je hoe je bestaande en nieuwe vormen van sturen, organiseren en financieren voor deze opgaven kunt toepassen. Aan de hand van voorbeelden en concrete praktijkopgaven vergaar je kennis over verschillende sturingsvormen,  publiek-maatschappelijk-private samenwerking (PMPS) en meervoudige waardecreatie.

Deze leergang is een initiatief van het programma Stedelijke Transformatie en de SKG Leerstoel Gebiedsontwikkeling van de TU Delft.

Meer informatie en aanmelden

leergang