Op maandag 27 november, 13:30-17:00 uur, vindt de jongvolwassenentop plaats. Deze bestuurlijke top heeft als doel om de komende jaren meer jongeren tot zelfstandige volwassene te laten groeien; gemeenten en alle andere betrokken organisaties beter toe te rusten om de zelfredzaamheid en participatie van jongeren te bevorderen en te komen tot een gezamenlijke, integrale en preventieve aanpak, lokaal, regionaal en landelijk. Voor de top zijn naast wethouders onder andere ook bestuurders van (koepel)organisaties op het gebied van onderwijs, zorg, wonen en werk uitgenodigd.

 De G32 heeft zich sinds 2016 actief ingezet voor het verbeteren van het toekomstperspectief van jongvolwassenen. Zo hebben de G32 (themagroep 'Sterke keten van participatie, leren, werken en ondernemen') in samenwerking met de ministeries van OCW, SZW en VWS knelpunten verzameld die zich voordoen op de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt-zorg en heeft er op 17 februari een wethoudersconferentie rond dit thema plaatsgevonden. Ook in de organisatie van de jongvolwassenentop zijn de G32 betrokken. Tijdens de bestuurlijke netwerkdag op 28 september zijn G32-wethouders in gesprek gegaan over de aanpak rond jongvolwassenen. Onder andere op basis van dit gesprek is de G32-visie 'Jongeren op weg naar zelfstandigheid' ontwikkeld. Deze visie vormt het fundament voor de inbreng van de G32 tijdens de jongvolwassenentop.

Meer informatie: Joop Wikkerink