Eind juni 2018 is het Impactpad gelanceerd. Deze web-based tool is een initiatief van de ministeries van SZW, BuZa en EZK en is bedoeld om impact door ondernemers zichtbaar te maken op eenduidige wijze. Tijdens deze sessie maken we de staat op van een half jaar gebruik van de tool: welke praktijkvoorbeelden zijn er al? En wat levert het gebruik van de tool ondernemers, overheden en financiers in de praktijk op? U hoort ondernemers en onderzoekers aan het woord. Het is aan u om ze te bevragen.


Meer informatie en aanmelden