Bestaande wijken moeten verduurzamen om ervoor te zorgen dat ze in 2050 aardgasvrij zijn. Met name in wijken met dichte bebouwing, worden warmtenetten vaak als kostenefficiënte oplossing genoemd. Warmtenetten dragen bij aan het benutten van lokale energiebronnen en het voorkomen van elektrificatie van de warmtevraag. De verantwoordelijkheid voor de verschillende warmteopties is momenteel versnipperd: de netbeheerder voor gas- en elektriciteitsnetten en de gemeente of markt voor warmtenetten. De energietransitie zorgt daarbij voor een verandering van de opgave en schaalgrootte. Dat vraagt om bezinning over de governance en financiering van warmtenetten.

Op 21 mei maakt u kennis met de kenmerken van warmte en mogelijke governance-modellen voor de warmtetransitie. Daarbij kijken we vooruit naar het Warmtenet 2.0. In welke mate is er sprake van marktwerking? Hoe worden publieke belangen geborgd? Wat zijn voor- en nadelen van verschillende publiek/private modellen? Waar liggen kansen en waar de risico’s? Welke regierol past bij welke optie? Het Stedennetwerk G40 nodigt u en uw collega’s van harte uit om deel te nemen, kennis op te doen en uw ervaring in te brengen.

Meer informatie en aanmelden