Op 28 oktober vindt de derde Dag van de Stad plaats. Op deze dag staan maatschappelijke uitdagingen centraal die vooral in de stad tot uitdrukking komen, rondom thema’s als mobiliteit, duurzaamheid, wonen en bouwen, en inclusiviteit. De organisatie is druk bezig met het samenstellen van een gevarieerd programma. Maar omdat de Dag van de Stad voor én van alle stedelijke professionals is, bieden we u graag de ruimte om het programma mede vorm te geven.

De organisatie is op zoek naar good practices, vruchtbare crossovers en baanbrekende oplossingen. Maar ook naar vragen, dilemma’s en innovatieve producten.

Meer informatie een aanmelden: dedagvandestad.nl

De Dag van de Stad wordt georganiseerd door de rijksoverheid, G4, G40, Netwerk Kennissteden, VNG, Platform31, Agenda Stad en Gemeente Den Haag. Het is een initiatief van Agenda Stad van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.