Op 9 oktober is Arnhem gaststad van de zevende editie van de Dag van de Stad: hét grootste multidisciplinaire congres over de ontwikkeling van steden en stedelijke regio’s. Met het concertgebouw Musis als thuis- en uitvalsbasis bekijken we de stad Arnhem van dichtbij. Op deze dag neemt Arnhem jou mee de wijk in. Want in de wijk wordt alles zichtbaar. De grote transitieopgaven van deze tijd, maar ook de energie en de inspiratie om die uitdagingen aan te pakken.

Dag van de stad

Thema: De stad van dichtbij
De opgaven in onze steden zijn divers en complex. Hoe vang je de klappen van de klimaatcrisis op? Hoe pak je op wijkniveau de ongelijkheid aan? Hoe kunnen we wonen haalbaar en betaalbaar houden voor alle inwoners? Arnhem nodigt jou tijdens de Dag van de Stad uit om buiten de gebaande paden te gaan. En om mee te denken over hoe we jouw stad en ons land zo kunnen inrichten dat we sterk en veerkrachtig om kunnen gaan met verschillende uitdagingen.

Tijdens de Dag van de Stad gaan we in gesprek over actuele thema’s en werken we samen aan oplossingen. Naast het aanbod van vertrouwde programmaonderdelen als de last lectures en ontwerpateliers, gaan we Arnhemse wijken in. Om van dichtbij kennis te maken met de opgaven die daar spelen en de mensen die hier hun tanden in zetten. 

Gaststad Arnhem
Arnhem is met ruim 160.000 inwoners de twaalfde stad van Nederland. Het is een levendige stad, met veel aandacht voor een prettige leefomgeving met behoud van de natuur. De stad staat net als andere steden in Nederland voor veel uitdagingen. Zoals zorgen voor voldoende goede en betaalbare woningen en kansen creëren voor mensen die het moeilijk hebben. Wethouder Stedelijke Ontwikkeling, Groen, Duurzaamheid en Cultuur en locoburgemeester Cathelijne Bouwkamp: “In Arnhem doen we het anders. Soms radicaler, soms door op een andere manier te kijken naar problemen en oplossingen.”

Leren van successen en gedeelde knelpunten

De Dag van de Stad wil iedereen samenbrengen die zich professioneel of persoonlijk, betaald of vrijwillig inzet voor mensen en vraagstukken in de stad. In 2016 ontstaan vanuit het interbestuurlijke programma Agenda Stad biedt de Dag van de Stad inspiratie, innovatie en verbinding. Het doel van dit jaarlijkse evenement is om van elkaars successen en van gedeelde knelpunten te leren, om nieuwe ontmoetingen te stimuleren en ideeën uit te wisselen.

Koen Haer en Patricia Overheul (Agenda Stad) zijn projectleiders van de Dag van de Stad. Haer: “Keer op keer zien we hoe de gedrevenheid om opgaven verder te brengen professionals verbindt tijdens de Dag van de Stad. Iedereen doet mee en iedereen gaat verrijkt weer naar huis.” Overheul: “Arnhem is een provinciehoofdstad met opgaven waarin veel steden zich herkennen. Maar ook een stad met een ambitieus bestuur dat met een visie in verbinding toewerkt naar een duurzame en veerkrachtige toekomst. En daarmee is Arnhem een gaststad naar ons hart.”

Bekijk de video met wethouder en locoburgemeester Cathelijne Bouwkamp:

 

Programma

Maak je keuze en schrijf je in
Het keuzeprogramma in Musis bestaat uit drie rondes van een uur. Een wijkexcursie of Ontwerpatelier duurt tweeënhalf uur en kun je combineren met één ronde van een uur. Wacht niet te lang met inschrijven, de plekken per programmaonderdeel zijn gelimiteerd.

 

Zo blijf je op de hoogte

Volg ons op LinkedInTwitter en Instagram en houd dedagvandestad.nl in de gaten voor updates.

De Dag van de Stad is een initiatief van Agenda Stad (onderdeel van ministerie van BZK) en wordt dit jaar mede-georganiseerd door gaststad Arnhem. Het succes is te danken aan het stevige partnerschap van VNG, G4 en G40, IPO, Netwerk Kennissteden Nederland, Platform31 en rijksoverheid.