Op vrijdag 17 september de derde Netwerkdag van de G40.

Het definitieve programma volgt.

Meer informatie: Helen van Kan info@g40stedennetwerk.nl