Op 20 mei praatte Olof van der Gaag, voorzitter Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, de G40 bestuurlijke themagroep Duurzaamheid bij over de snelle groei van de elektriciteitsvraag richting 2030. Van der Gaag leidde de Klimaatakkoord-werkgroep ‘Extra Opgave’.

In het (nog niet openbare) rapport staat dat het halen van de klimaatdoelen moeilijk voorstelbaar is zonder sterke elektrificatie van alle sectoren en dat daardoor de elektriciteitsvraag de komende acht jaar enorm gaat toenemen; veel meer dan berekend bij de opstelling van het Klimaatakkoord. Tegelijkertijd geldt de eis dat de opwek in totaal juist minder CO₂ mag uitstoten. Van der Gaag schetste dat er in principe voldoende mogelijkheden zijn om de extra vraag duurzaam op te vangen met extra productie uit zon en wind, maar er wel beperkingen zijn vanuit de netinfrastructuur.  Hij noemde vijf opties die extra elektriciteit moeten gaan leveren:

  1. extra wind op zee, eventueel met offshore waterstofproductie om het net niet te veel te belasten,
  2. extra kleinschalige zonnesystemen op daken,
  3. extra hernieuwbare elektriciteit op land,
  4. CO₂-vrije regelbare (niet-weersafhankelijke) productie zoals centrales op groengas of waterstof en daaraan gekoppeld
  5. import van groene waterstof.

 

Vooral de extra productie van hernieuwbare energie op land (zon en wind) zal een extra inzet van onze gemeenten vergen.

Minister Jetten zal waarschijnlijk voor de zomer reageren op het rapport waarmee het ook openbaar wordt. We houden de ontwikkelingen in de gaten en zullen hier waar nodig en mogelijk op inspelen vanuit de lobby van de themagroep.

Meer informatie: themagroep Duurzaamheid