Hulp en ondersteuning aan (kwetsbare) mensen: waar liggen de grenzen van de verantwoordelijkheid van inwoners en waar die van de (lokale) overheid? Wat hoort bij het 'normale leven'? En bij welke vragen is het terecht dat mensen een beroep doen op ondersteuning en zorg? Bij deze vragen staan we stil tijdens deze gezamenlijke bijeenkomst van G40, Netwerk Directeuren Sociaal Domein (NDSD) en Divosa op vrijdag 11 december 2020.

Werken aan een ‘sterke sociale basis’ was een van de opdrachten voor het sociaal domein bij de decentralisaties. Het recente SCP rapport Sociaal domein op koers? Verwachtingen en resultaten van vijf jaar decentraal beleid stelt dat veel goed gaat, maar dat de verwachtingen van het nieuwe beleid ook te hoog waren gespannen. Bijvoorbeeld als het gaat om de zelfredzaamheid van mensen en een zorgzamere samenleving. Tegelijkertijd zagen we in coronacrisis ook veel waardevolle initiatieven uit de samenleving ontstaan en bleken burgers soms ook veerkrachtiger zijn dan zij zelf (en wij) wellicht  voor mogelijk hielden.

De vraag rijst: Hoe verbeteren we dat de juiste hulp tijdig terecht komt bij de juiste (kwetsbare) mensen? Wanneer is ondersteuning teveel en wanneer te weinig? Hoe zorg je voor de juiste randvoorwaarden voor een sociaal veerkrachtige samenleving? En hoe sluit je als gemeente beter aan op én benut je  veerkracht van mensen? In deze bijeenkomst gaan we op zoek naar de juiste balans. Met inspiratie van hoogleraar Evelien Tonkens over voorwaarden, valkuilen en kansen, ruimte voor discussie en verdieping en met een reflectie van Mariska Kromhout van het SCP op het vervolg.

Nb. wethouders van de G40-themagroep Zorg, Jeugd en Onderwijs worden automatisch uitgenodigd voor deze sessie.

Programma 

 

Vrijdag 11 december 2020 van 12:30 uur tot 15:30 uur

 

  • 12.30                     Een veerkrachtige en solidaire samenleving: voorwaarden, valkuilen en kansen

Lunchlezing van Evelien Tonkens, hoogleraar Burgerschap en Humanisering van de publieke sector aan de Universiteit van Humanistiek

  • 13.30                    Pauze
  • 14.00                     Op zoek naar de juiste balans

Interactieve verdieping op het thema met reflectie vanuit de gemeentelijke praktijk en vanuit de conclusies uit het recente SCP rapport Sociaal domein op koers. Hierin is aandacht voor het perspectief van de bestuurder,  directeur en leidinggevenden in het gemeentelijk sociaal domein.

  • 14.50 – 15.00          Pauze 
  • 15.00 – 15.30         En hoe nu verder?

Hierin kijken we samen naar welke vervolgstappen nodig zijn in het versterken van de sociale veerkracht in de samenleving. Hoe geven we invulling aan het juiste maatschappelijke debat, wat is onze opdracht en wat is aan randvoorwaarden nodig? De opbrengst krijgt een plek in een bredere propositie over het sociaal domein aan de onderhandelaars van het nieuwe regeerakkoord.

Meer informatie: themagroep Zorg, Jeugd en Onderwijs van de G40.