Tijdens het VNG congres in Hoorn is de nieuwe Economische agenda voor stad en regio gepresenteerd. Inmiddels de derde op rij na de versies van 2014 en 2018. De agenda is opgesteld door Platform31 en VNG in nauwe samenwerking met de taskforce economisch herstel en transitie, waarin de G40 goed is vertegenwoordigd.

De aftrap werd verzorgd door Otto Raspe (Rabobank). Hij ging in op de verschillende ontwikkelingen die regio’s doormaken, met als boodschap dat de lokale en regionale overheden het succes van regio’s kunnen beïnvloeden. Het zou goed zijn daarbij uit te gaan van een breed welvaartsbegrip.

Brede WelvaartBron: Rabobank

De transitie naar een duurzame en inclusieve economie stagneert, de meerderheid van de MKB bedrijven neemt hierin weinig stappen. Leendert Jan Visser (MKB NL) vroeg aandacht voor de schuldenproblematiek bij gezonde ondernemers waardoor ze niet kunnen investeren in innovatie. Volgens Otto Raspe gaat de economie een milde recessie tegemoet. Leendert Jan Visser sprak over het consumentenvertrouwen dat momenteel laag is en het ondernemersvertrouwen dat daalt. Samen de schouders eronder, was zijn oproep aan gemeenten.

Vervolgens gingen de gemeentebestuurders aan zes tafels in discussie over de rol van gemeenten in de economie. Met pitches van Marinus Biemans over de creativiteit die nodig is om de stads- en dorpscentra levendig te houden bij minder winkelaanbod en Pieter Meekels over gemeenten die stappen (willen) zetten in ondernemersdienstverlening. Frank den Brok vroeg aandacht voor werklocaties en campussen. Carine Bloemhoff en Mariska ten Heuw spraken over de noodzaak van een wendbare en weerbare beroepsbevolking, onbenut arbeidspotentieel (1 miljoen mensen) en hun gesprekken met landelijke koepels en ministeries over wat er landelijk nodig is, en over wat gemeenten kunnen doen: het verbinden van de opgaven in het sociaal en economisch domein, en investeren in de regionale arbeidsmarktinfrastructuur. Jeroen Joon besloot de discussie met hulp van een mentimeter over het belang van de samenwerking op regionale schaalniveau.  

Tenslotte werd door Boaz Adank (wethouder gemeente Breda, voorzitter Taskforce economisch herstel en transitie) en Victor Everhardt (Platform31) de Economische Agenda voor Stad en Regio gepresenteerd. Hierin wordt uitgebreid ingegaan op de rol die gemeenten kunnen nemen in

  • Ondernemersdienstverlening en ondersteuningsinfrastructuur 
  • Vernieuwing economische structuur 
  • Ruimte voor Werken en ondernemen; centra en werklocaties 
  • Human Capital Agenda 
  • Regionaal samenwerken aan een veerkrachtige economie

Ieder thema is voorzien van praktische handvatten en concrete aanbevelingen voor beleid en actie. Met gastcolumns van Jacco Vonhof, Willemien Vreugdenhil, Marijke van Hees en Adnan Tekin.