De G40-themagroep Vitale Binnensteden maakt een doorstart met drie actieve steden; Helmond, Nijmegen en Hoorn. Op het programma:

  • De Retailagenda tijdens de bestuurlijke netwerkdag op 27 september. De Retailagenda biedt inmiddels verschillende mogelijkheden voor gemeenten: de Retail Challenge, intervisie en een intensieve aanpak van verouderde en/of leegstaande winkelgebieden.
  • De nieuwe binnenstad: trend- en scenarioworkshop op 16 oktober in Utrecht
  • De (faciliterende) rol van de gemeente; met een ambtelijke bijeenkomst op 15 november ’s middags in Hilversum (met rondleiding door binnenstadsmanager Kjeld Vosjan) en een bestuurlijke bijeenkomst tijdens de netwerkdag op 13 december in Delft

Zie: webpagina  themagroep Vitale Binnensteden.