Het thema energiearmoede staat hoog op de politieke agenda. De G40 gemeenten verwelkomen deze aandacht, maar pleiten voor een structurele aanpak die de mensen met lage inkomens echt helpt. Dit betekent in eerste instantie inkomenspolitiek waarbij lagere inkomens structureel minder belasting betalen en uitkeringen worden verhoogd.

Karin Dekker, voorzitter G40 themagroep duurzaamheid: “We moeten mensen helpen die in de problemen komen door de stijgende kosten. Het gaat niet alleen om de energiekosten maar om armoede in het algemeen.”

Afgelopen vrijdag besloot het kabinet om de btw op zowel wegbrandstoffen als elektriciteit en gas in het lage btw-tarief te brengen (9%). Daarnaast krijgen mensen met een inkomen rond bijstandsniveau een eenmalige bijdrage van 800 euro in plaats van de eerder aangekondigde  200 euro.

Verlaging energiebelastingen te ongericht
Het is goed dat er aandacht is voor de hoge energiekosten voor huishoudens en we verwelkomen de bijdrage van 800 euro voor huishoudens met een zeer laag inkomen. De verlaging van de belastingen op brandstoffen en gas en licht is echter te ongericht om effect te hebben.  Bovendien komt het voordeel in deze vorm vooral terecht bij mensen die veel autorijden, bij bedrijven die de lease-autokosten betalen en bij mensen met grote huizen om te verwarmen. Daarbij haalt het verlagen van de belastingen op energie, de prikkel weg om (met subsidies) snel woningen te verduurzamen. Dit door het kabinet voorgestelde fiscale voordeel komt maar zijdelings terecht bij de groep die extra hard geraakt worden door de hoge energiekosten: huishoudens met een klein inkomen die bovendien geen mogelijkheden hebben deze kosten te beperken.

Gerichte aanpak werkt
De G40-gemeenten willen een gerichte aanpak om mensen die in de problemen komen te helpen. Dit betekent in eerste instantie inkomenspolitiek waarbij mensen met lagere inkomens structureel minder belasting betalen en uitkeringen worden verhoogd.

Meer informatie: themagroep Duurzaamheid