Tijdens de bestuurlijke netwerkdag op 10 februari heeft Bas van der Pol (wethouder Tilburg en één van de vice-voorzitters van de Fysieke pijler) een pitch gehouden over het thema Circulair Bouwen. In de pijler is besproken dat er geen aparte themagroep komt voor circulair bouwen, maar het wordt gezien als een thema- en pijler overstijgende opgave. Op dit moment wordt met G4 gemeenten, de betrokken ministeries en de landelijke grote bouwers en gebiedsontwikkelaars gewerkt aan 'het Nieuwe Normaal' (HNN). Het Nieuwe Normaal is een haalbare norm, die breed in de markt uitgezet kan worden om circulair bouwen in de praktijk toe te passen én te versnellen. Van der Pol ziet de aanpak graag ook binnen de G40 gemeenten opgepakt worden. Zo creëren we meer massa en versnellen we de transitie naar een circulaire economie.

Gemeente Tilburg heeft contact gelegd met Cirkelstad en afgesproken dat er meerdere G40 gemeente ondersteund kunnen worden bij het toepassen van het Nieuwe Normaal. Hiervoor worden reeds gerealiseerde projecten (gebouw/infra/gebied) geëvalueerd en wordt geholpen om nieuwe projecten meer circulair te maken. Het gaat hier niet om goed of fout, of hele hoge ambitieuze projecten. We willen er samen achter komen waar de praktijk nu staat. Op basis van zo’n evaluatie kijken we wat onze volgende stappen zijn. En zo kunnen G40 gemeenten bijdragen aan een nieuwe norm voor het circulair bouwen.

Enthousiaste G40 gemeenten kunnen zich melden bij het secretariaat van de Fysieke pijler: mckoningen-miedema@almere.nl