De toekomst van de binnenstad en andere winkelcentra staat hoog op de politieke agenda. Meer dan ooit is het belangrijk  om te investeren in de (ondernemers in de) binnensteden. De centra zijn de rode lopers van de stad, belangrijk voor het vestigingsklimaat van de stad, de ontmoetingsplek voor iedereen. Ook concentreren de maatschappelijke problemen  en uitdagingen rond veiligheid zich vaak op deze plekken.

Wat de impact van corona zal zijn op onze binnensteden/centra is nu nog niet te zeggen. De leegstand is in veel binnensteden nog acceptabel. Belangrijke verklaring hiervoor is dat bedrijven nog steeds kunnen rekenen op steun van de landelijke en lokale overheid. Structurele veranderingen zijn door corona versneld:

  • Momenteel bevindt een groot aantal ondernemers in de retail, horeca en cultuursector zich in een moeilijke financiële positie. De vraag is hoeveel ondernemers het lukt om het bij het loslaten van de maatregelen een goed herstart te maken.
  • Er is minder zakelijk toerisme, maar wel meer binnenlands toerisme (kans/vasthouden)
  • Het transformatieproces van 'place to buy' naar 'place to meet' is in volle gang. Vooral de retailsector staat onder druk.

Wat we zeker weten, is dat we zo snel mogelijk toe willen werken naar een ander, beter normaal. Kansen zijn:

  • Nu kunnen we aansluiten bij actuele trends en ontwikkelingen. Denk aan meer groen en maatregelen rond duurzaamheid. Zet in op goede functiemix, voorkom verschraling. De centra worden een steeds een belangrijkere ontmoetingsplek. Binnenlands toerisme biedt nieuwe kansen.  Steeds meer mensen wonen in de binnenstad. 'Wonen' is een groeisector. 
  • Investeer in de binnenstad: in de 'hardware' (de stenen en openbare ruimte) en in de 'software' (zoals ambianceversterking door muurschilderingen en meer groen). Kijk niet alleen naar de fysieke inrichting, maar ook naar de programmering van je binnenstad : wat wil je dat er in je binnenstad gebeurt, wat zoeken bewoners en bezoekers, hoe stimuleer je goed ondernemerschap. 
  • Zoek de ondernemers op waar de energie zit  en werk samen. Dit geldt ook voor de  vastgoedeigenaren en bewoners. Kijk naar de kansen van sector-overstijgend samenwerken.

De aanpak van de 'binnenstad'  staat centraal in de Themagroep Vitale Binnensteden op de G40-netwerkdag (27 mei). Nu is het moment om aan de slag te gaan met een Actieplan voor de Binnenstad, ook voor uw binnenstad. Graag wisselen we kansen en ervaringen voor een succesvolle aanpak met elkaar uit. Dit doen we aan de hand van een analyse van Platform 31 met best practices, opgehaald bij een tiental steden en bestuurders van de landelijke branche-organisaties.

De G40 is  vertegenwoordigd in de Taskforce Economie van de VNG. Deze Taskforce verzorgt samen met IPO de inbreng van kennis vanuit provincies en gemeenten in de Economische Herstelagenda van het Rijk. De themabijeenkomst Vitale Binnensteden wordt gebruikt om ideeën en ervaringen bij u op te halen, die een plek kunnen krijgen in de Economische Herstelagenda.

Voor vragen of nadere informatie over de themabijeenkomst Vitale Binnensteden kunt u terecht bij Ilse Nieskens (i.nieskens@nijmegen.nl) en Geert Koolen (g.koolen@hoorn.nl), de secretarissen van de themagroep Vitale Binnensteden.