De Organisatie voor Samenwerking en Economische Ontwikkeling (OESO) uit Parijs heeft een uitgebreid onderzoek gedaan naar het beleid voor sociaal ondernemerschap in Nederland. Sociaal ondernemers creëren nieuwe banen en zorgen voor innovatieve oplossingen voor maatschappelijke opgaven. Sociaal ondernemerschap past bij Nederland, staat in het rapport, maar wordt in vergelijking tot andere Europese landen beperkt gefaciliteerd door de overheid. De Roadmap sociaal ondernemerschap van de G40 wordt genoemd als een goed initiatief, maar om sociaal ondernemerschap echt een ‘boost’ te geven zou de overheid meer moeten doen.
 

OESO-rapport

bron: OECD 2019

In het rapport staat een groot aantal aanbevelingen voor een landelijk kader om sociaal ondernemers zichtbaarder te maken en om ondernemers in te kunnen zetten voor maatschappelijke opgaven. Een groot deel van de aanbevelingen is gericht aan het Rijk. Gemeenten zouden meer kunnen inkopen bij sociaal ondernemers, iets dat ook al in de Roadmap staat. Voor de G40 vormt het rapport een goede basis om samen met de G4 met het Rijk in gesprek te gaan over hoe we als overheden sociaal ondernemerschap een ‘boost’ kunnen geven. 

 

Meer informatie: dossier Sociaal ondernemerschap.