Blog

Stedelijke transformatie: knelpunten benoemen, oplossen en daarvan leren!

Miniatuurvoorbeeld

Desirée Uitzetter

directeur Gebiedsontwikkeling BPD

In maart van dit jaar zette een groot aantal publieke en private partijen een handtekening onder het Manifest Stedelijke Transformatie. Een moment waarin we met elkaar uitspraken dat stedelijke transformatie gewoon móét. Maar met papieren voornemens zijn we er niet. We moeten echt aan de bak om de transformatiepotentie maximaal te benutten.

Daarom ben ik blij met de lancering van stedelijketransformatie.nl, een plek waar we knelpunten van transformatieprojecten inventariseren, kennis en ervaring delen en concrete oplossingen bedenken. Dat is hard nodig, want binnenstedelijke transformatie is vaak erg complex. Het vergt handigheid om projecten tijdig tot een goed einde te brengen. 
Waar lopen we in de praktijk tegenaan? Uit onze eigen transformatieprojecten halen we als belangrijke terugkerende knelpunten, zaken als versnipperd grondbezit, saneringen en andere milieuproblematiek en bereikbaarheid. Uiteindelijk allemaal wel op te lossen, maar het vraagt om vakkennis, maatwerk en veel tijd. De gemiddelde looptijd van een transformatieproject in de stad is 15 jaar, met uitschieters naar 30 jaar. Die tijd hebben we niet, als we onze binnenstedelijke ambities en de woningbouwopgave serieus willen nemen.

Ook is de businesscase voor een binnenstedelijke transformatie lastig rond te rekenen. Sinds 2014 leven we bovendien in een (rijks)subsidieloos tijdperk. Dit maakt dat we nog slimmer moeten worden, maar tegelijkertijd ook realistisch moeten blijven over de mogelijkheden. En dat gaat wat mij betreft niet alleen om het hoe, maar ook om het wie. Welke partijen investeren in gebieden en nemen het voortouw in de ontwikkeling? Welke rol pakken gemeenten daarin? Welke andere partijen zijn nodig? Het is de kunst om de juiste partijen te verbinden en aan boord te halen om zo tekorten in de businesscase en de financierbaarheid daarvan te lijf te gaan.

Dit willen we bereiken met het programma Stedelijke Transformatie. Met als resultaat dat we waardevolle en duurzame plekken toevoegen aan de stad en samenhang in de openbare ruimte bevorderen. Daarbij is kennis van zaken nodig en een constructief kritische houding ten opzichte van elkaar. Die ambitie heeft nu een podium gekregen: stedelijketransformatie.nl.

Meedoen met uw project?

Voor het programma Stedelijke Transformatie zijn we (G32, G4, IPO, NEPROM, IVBN, Bouwend Nederland, NVB, TU-Delft) op zoek naar projecten waarbij in de komende jaren sprake is van transformatie van een gebied of locatie ten behoeve van met name woningbouw. Aanmelden