Blog

Overgang naar nieuwe energie; kans voor wijkvernieuwing

Miniatuurvoorbeeld

Mattias Gijsbertsen

wethouder

Groningen wil van het gas af. We werken aan allerlei projecten om dat voor elkaar te boksen, zoals door het aanleggen van een warmtenet. Ook gaan we de wijk in. Verschillende soorten huizen, bouwjaren en energienetwerken vragen om een eigen oplossing. En natuurlijk willen bewoners wonen in een comfortabel huis met een energierekening die past bij hun portemonnee. Daarom moeten we steeds samen met bewoners op zoek naar oplossingen. Daar komt dan een wijkenergieplan uit voort, dat past bij onze doelstelling om in 2035 energieneutraal te zijn.

5 wijken, een dorp, een bedrijventerrein
Dit jaar hebben we in Groningen in vijf wijken, in een dorp en op een bedrijventerrein zo’n wijkenergieplan gemaakt. Selwerd is een van die wijken, gebouwd in de jaren zestig in het Noordwesten van de stad. Groen, ruim opgezet en al in beeld voor wijkvernieuwing. Gemeente en de corporaties zijn hier samen opdrachtgever van. Wijkvernieuwing en het wijkenergieplan versterken elkaar in deze wijk. Veel bewoners hebben moeite om rond te komen. Ook eenzaamheid, werkloosheid en gezondheidsproblemen komen hier veel voor. Een deel van de woningen van de corporaties heeft achterstallig onderhoud. De bewoners ervan wonen vaak ruim, maar hebben hoge energielasten.

Energie verbindt
Energie kan een verbinding vormen tussen de wijk en de mensen die er wonen. Zo is er een groep bewoners die mee wil denken over het toekomstscenario voor hun wijk en zelf aan de slag wil gaan met buurtinitiatieven. Het aanbrengen van zonnepanelen op de school en het dak van het winkelcentrum, het verduurzamen van het gebouw van het wijkbedrijf, en het collectief inkopen van zonnepanelen zijn daar voorbeelden van. Andere stappen die de groep voorstelt zijn het gezamenlijk laten uitvoeren van isolatiemaatregelen, het gebruik van inductiekookplaten en deelauto’s voor senioren. In de wijk zijn ook energiecoaches actief. Zij helpen bewoners met een kleine beurs aan passende energiemaatregelen. Kortom, de samenwerking tussen de energiecoaches, de bewoners, corporaties en sociale dienst is een succes. Energie als bouwsteen voor wijkvernieuwing; daarmee levert de gasreductie Groningen nóg meer op!

Mattias Gijsbertsen, wethouder Duurzaamheid gemeente Groningen