Blog

Hilversum: toch echt een stad

Is Hilversum een stad of een dorp? Die vraag staat in Hilversum garant voor een leuke discussie. Hilversum heeft immers nooit stadsrechten gekregen. Tegenwoordig zijn die middeleeuwse rechten gelukkig niet meer van belang. Met bijna 90.000 inwoners, een levendig centrum én het beroemde Media Park mag Hilversum zich toch echt een stad noemen. Een centrumstad zelfs, met een (boven-)regionale functie.

Dat Hilversum zich terecht een stad noemt, blijkt uit onze toetreding tot de G40. Ik kijk er naar uit om kennis en ervaring uit te wisselen met de andere deelnemers. We lopen immers allemaal tegen dezelfde vraagstukken aan. Thema’s als de gemeentelijke herindeling, de energietransitie en stedelijke ontwikkeling dwingen ons om stappen te nemen en knopen door te hakken. Waarom zouden we opnieuw het wiel uitvinden als sommige gemeenten hierin al verder zijn? Liever leggen wij ons oor bij hen te luisteren. Op onze beurt hebben wij ook genoeg kennis om te delen.

Vanuit het raadhuis de buurt in
Zo kent Hilversum een grootstedelijke problematiek waarin ondermijning, jeugdoverlast en drugsoverlast onderdeel van zijn. Veiligheid blijft een hot topic in Hilversum. Inwoners moeten zich veilig voelen. Tegelijkertijd zijn het de inwoners zelf die hieraan kunnen bijdragen door in contact met de gemeente te blijven. Dit betekent wel dat wij, in het Dudok-raadhuis, inwoners serieus moeten nemen. Dat doen we onder meer door als gemeente meer zichtbaar te zijn in de buurten. Zo weten we beter wat er speelt. Daarbij werken we intensief samen met partners, zoals de hulpdiensten, jongeren- en welzijnswerkers en woningcorporaties. Tot nu toe zijn we positief over deze ingezette koers.

Hilversum staat weer op de kaart
Die toenemende veiligheid is ook merkbaar in ons centrum, dat de laatste jaren een metamorfose heeft ondergaan. Door de komst van nieuwe winkels en horecagelegenheden, een grote bioscoop en de transformatie van het Marktplein, leeft Hilversum meer dan ooit. En dat was nodig, want onze positie als centrumgemeente stond onder druk. Dankzij een stevige aanpak, waaronder het aanstellen van een centrummanager en actieve city marketing, staat Hilversum weer op de kaart. Niet alleen om te bezoeken, maar ook om te ondernemen, te wonen en culturele initiatieven te ontplooien.


Sparren met andere bestuurders
Hilversum heeft nauw contact met onze buurgemeenten, de regio Gooi en Vechtstreek, de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en de Economic Board Utrecht (EBU). Deel uitmaken van de G40 is voor Hilversum een mooie aanvulling op deze bestaande netwerken en samenwerkingsverbanden.
Bij mijn aanstelling in 2011 had ik geen ervaring als burgemeester. Inmiddels zijn we ruim zes jaar verder en heb ik veel meegemaakt en geleerd. Zo zijn er kwesties geweest die mij hoofdbrekens hebben bezorgd en waarover ik graag had willen sparren met andere bestuurders van middelgrote steden. Op het nippertje mag Hilversum – samen met Assen – toetreden tot de G40. De gelederen sluiten zich nu. Toetreding zie ik als een absolute meerwaarde voor Hilversum en ik kijk ernaar uit u te ontmoeten.