HilversumVeel binnensteden maken de omslag of moeten de omslag maken van place to buy naar place to be. De rol van gemeenten in dit proces verschilt. Een aantal G40-ambtenaren kreeg op 15 november een rondleiding in de binnenstad van Hilversum. Hilversum voert haar DNA als mediastad steeds verder door in de binnenstad, en heeft meegedaan met de landelijke pilot gastvrijheid. Nijmegen heeft de binnenstad prominent op de agenda gezet, maar verbreedt dit nu tot vrijetijdseconomie. In Nijmegen en een aantal andere steden is horeca nu al een grotere werkgever in de binnenstad dan detailhandel. Wonen, cultuur en horeca zijn functies in de binnenstad die meer groeien dan detailhandel, maar zijn horeca en wonen goed te combineren? Leidt een betere samenwerking ook tot meer investeringen in de binnenstad? En hoe werken we toe naar een compactere binnenstad? Is schrappen van winkelmeters in de binnenstad en/of de regio gewenst?

De G40 participeert in de Retailagenda; steden met een moeilijke transformatieopgave kunnen zich opgeven voor een intensieve aanpak als proeftuin. Steden kunnen ook deelnemen aan intervisiebijeenkomsten; bijvoorbeeld op 29 november ‘maak van je winkelgebied een sterk merk’ in Hilversum. De (faciliterende) rol van gemeenten is het onderwerp voor de themagroep vitale binnensteden op de G40 bestuurlijke netwerkdag op 13 december. Dan worden een aantal dilemma’s rond de rol van gemeenten aan bestuurders voorgelegd, met Nijmegen als voorbeeldstad. Dan wordt ingegaan op vragen als hoe ver gaat de rol van de gemeente en waar nemen andere stakeholders in de binnenstad als ondernemers, eigenaren en bewoners de taken over.