Wim Willems, wethouder in Apeldoorn, en Michiel van Willigen, wethouder in Zwolle, gaven tijdens de G40 bestuurlijke netwerkdag in Delft de aftrap voor een G40-netwerk en themagroep Smart Cities.

Michiel van Willigen: "De digitale transitie die we als steden doormaken is vergelijkbaar met de transitie naar duurzaamheid. Hieraan zitten ook allerlei ethische kanten waarin je als overheid een rol hebt".

Wim Willems: "Uit onze inventarisatie blijkt dat ruim 25 G40-steden concreet aan de slag zijn met Smart City-ontwikkelingen op verschillende beleidsterreinen. We kunnen als steden veel van elkaar leren. Als ik wil starten met een nieuw Smart City-project ga ik eerst even praten met een stad die daarin al ervaring heeft".

Burgemeester van ‘s-Hertogenbosch Jack Mikkers heeft ervaring als voorzitter van de NL Smart City Strategie. Hij vindt het belangrijk samen te werken met het bedrijfsleven. Circa 20 wethouders waren op de bijeenkomst. Renske Helmer, wethouder in Nijmegen vindt het belangrijk aan de belangen van de inwoners te denken. In Nijmegen heeft dit geleid tot een monitoring in de binnenstad waarbij de observaties niet herleidbaar zijn tot individuele gevallen. Cathalijne Dortmans: "Helmond zet de ervaring met het Brainport Smart District en op het gebied van smart mobility graag actief in in het netwerk".

Jan Willem Wesselink, tijdens de bestuurlijke tweedaagse in juni te gast bij de G40 met zijn Bouwbesluit Smart Cities in wording, presenteerde Smart en Leefbaar. In 2017 heeft het Rathenau Instituut een studie gedaan naar de publieke waarden in de digitale samenleving. Jan Willem heeft dit uiteindelijk niet in een Bouwbesluit verwerkt, maar in een handreiking voor overheden die op zoek zijn naar wat ze moeten en kunnen regelen op het gebied van Smart Cities. Hierin aandacht voor de publieke waarden; privacy, autonomie, veiligheid, rechtvaardigheid, controle over technologie, menselijke waardigheid, en machtsevenwicht.