Binnen de themagroep Sterke keten van Participatie, leren, werken en ondernemen zijn op dit moment meerdere onderwerpen die om aandacht vragen. In het streven zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt deel te laten nemen wordt er binnen de themagroep veel gesproken over het voornemen van het Rijk om loonkostensubsidie af te schaffen. Als gemeenten denken we graag mee over de mogelijkheden het voor werkgevers makkelijker te maken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te bieden. De vraag op dit moment is echter of met het vervangen van loonkostensubsidie door loondispensatie aan dit doel wordt bijgedragen. Op verschillen manieren wordt er ook vanuit de themagroep denk- en daadkracht geleverd om bij te dragen aan een constructief gesprek hierover.

De themagroep richt zich ook op het verbeteren van de ketensamenwerking tussen de partners binnen bij de toeleiding naar werk. Vanuit de themagroep wordt op dit moment hard gewerkt aan een symposium in samenwerking met het UWV waarin de kracht van de regio centraal staat. Binnenkort ontvangt u hier meer informatie over.

Een ander actueel thema is de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt en de samenwerking met het MBO op dit vlak. Eerder zijn al concrete afspraken gemaakt met onder de andere de MBO-raad in de persoon van Ton Heerts. Op dit moment kijken we naar de bijdrage die gemeenten kunnen leveren bij de verwezenlijking van het recent gesloten convenant tussen de MBO-raad en het ministerie van OCW.

27 maart 2018

Zie ook: Werkdossier Sterke Keten van participatie leren, werken en ondernemen