Op 26 september 2019 vond de bestuurlijke netwerkdag van de G40 plaats in De Parel van het Zuiden. Breda ontving de deelnemers in de prachtige Grote Kerk en het oude stadhuis en liet de hele dag een tip-top organisatie zien. Studenten van de horecaopleiding van De Rooi Pannen zorgden voor de nodige handjes en oefenden hiermee tegelijkertijd voor hun toekomstige inzet.

Breda taart
Zoals gebruikelijk was de netwerkdag hèt moment waarop de G40-bestuurders elkaar spraken over de onderwerpen en vraagstukken die de steden bezighouden. Dat varieerde van tekorten op de jeugdhulp tot aan de PAS en van ondermijning tot aan Smart Cities. In themagroepen en pijlerbijeenkomsten kwamen al deze onderwerpen in de loop van de ochtend en middag op tafel. Verderop in deze nieuwsbrief leest u meer over wat er gezegd is.

Breda G40
Een bijzonder moment op deze dag was de vaststelling van de 'Strategische Agenda G40 2019-2022'. G40-voorzitter Paul Depla stelde het algemeen bestuur van de G40 voor in te stemmen met het stuk hetgeen bij acclamatie gebeurde. Hiermee heeft de G40 een duidelijke koers neergezet voor de gesprekken met het Rijk en de Tweede Kamerverkiezingen van 2021.

Depla Breda

Foto's: Carmen Walman