Nieuws

Zorg voor een werkbare Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

De G32 heeft in een brief aan de Commissie Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken van de Eerste Kamer gepleit voor een werkbare Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. Het is van belang voor de G32-steden, vanwege de uitvoerbaarheid van de wet en de borging van de handhavende verantwoordelijkheid van gemeenten, dat de aangenomen amendementen in volle omvang worden geïnterpreteerd en overgenomen, om zo een werkbaar stelsel te waarborgen. Ook verzoekt de G32 de verdere uitwerking en implementatie van de Wet onder te brengen binnen de invoering van de Omgevingswet.
Zie:
- brief  Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen vergunninghouders (24 maart 2017)
- brief Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen vergunninghouders (24 februari 2017)