Nieuws

Nieuwsbrief Stedelijke Transformatie

stedelijke transformatie

De nieuwsbrief (nr 7) van het programma Stedelijke Transformatie is verschenen. In dit programma gaan marktpartijen en andere betrokkenen aan de slag om binnenstedelijke gebiedstransformaties te versnellen en op te schalen. In deze nieuwsbrief:

  •  Landelijk revolverend fonds nader verkend
  •  Aandacht voor versnellen bouwproductie in coalitieakkoorden
  • Heroverwegen, herschikken of verlies nemen?
  •  “De verdeelsleutel wordt hét nieuwe sleutelbegrip”
  •  Themasessie Kwaliteit van plan (25 september)
  •  Themasessie Kostenverhaal (3 oktober)
  •  Programmabijeenkomst Stedelijke Transformatie (9 oktober)
  •  Nieuwe gebiedstransformatieprojecten

Meld u aan voor deze nieuwsbrief.