De vluchtelingenstroom naar Europa en daarmee naar Nederland blijft toenemen. Een deel van deze mensen vraagt asiel aan in Nederland en krijgt een verblijfsvergunning. In Nederland zijn gemeenten, corporaties en andere partijen voortvarend aan de slag met het opnemen van vergunninghouders in de Nederlandse maatschappij. Voldoende en passende huisvesting, onderwijs, maatschappelijke begeleiding en werkgelegenheid dragen bij aan dit succes. Maar ook het creëren van draagvlak is nodig voor een goede integratie.

Beleidsmakers en uitvoerend Nederland denken na hoe de gerelateerde vraagstukken het beste opgelost kunnen worden. Het dossier helpt het debat verder met:

  • Kennishiaten vullen
  • Inspirerende praktijkvoorbeelden bieden
  • Relevante partijen verbinden

Dit kennisdossier bevat informatie voor gemeenten over de asielprocedure, de rollen van verschillende partijen en over de taakstelling voor de opvang per gemeente. Ook staan er blogs, nieuwsberichten, bijeenkomsten, publicaties en praktijkvoorbeelden.

Kennisdossier Vluchtelingen en vergunninghouders is raadpleegbaar via: www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/kennisdossier-vluchtelingen-en-vergunninghouders

Contactpersoon 
Wenst u meer informatie over dit kennisdossier? U kunt contact opnemen met:  Vera Beuzenberg van Platform31, vera.beuzenberg@platform31.nl