Leerpunten uit (wetenschappelijk) onderzoek 
Bestuurders en beleidsmedewerkers worden bedolven onder wetenschappelijke (en niet-wetenschappelijke) onderzoeks- en beleidsrapporten. Hoewel met de kwaliteit van de onderzoeksrapporten doorgaans weinig mis is, kan dat niet worden gezegd van de praktische bruikbaarheid. Eerlijkheidshalve dient gezegd te worden dat de praktische bruikbaarheid vaak niet direct het doel is. Niettemin is het voor gemeenten vooral van belang te weten welke beleidsadviezen uit de onderzoeken volgen. Maar belangrijker nog is exact te weten of de adviezen ook voor de eigen (beleids)praktijk relevant zijn. 

Regelmatig worden adviezen overgenomen zonder dat de context van het onderzoek en de randvoorwaarden van de beleidsadviezen helder zijn. In het kennisdossier 'Arbeidsmarkt en Onderwijs' stelt Platform31 zich ten doel om wetenschappelijke onderzoeksrapporten of beleidsadviezen (van bijvoorbeeld CPB, SCP, PBL, CBS, SER) nader te duiden en zo de beschikbare relevante kennis direct te koppelen aan praktische stedelijke uitdagingen.

Kennisdossier Arbeidsmarkt en Onderwijs is raadpleegbaar via: www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/arbeidsmarkt-en-onderwijs

Contactpersoon 
Wenst u meer informatie over dit kennisdossier? U kunt contact opnemen met: Jochem Heemskerk, jochem.heemskerk@platform31.nl