Dit kennisdossier brengt beschikbare kennis en ontwikkeling over de grensoverschrijdende arbeidsmarkt samen. Grensoverschrijdende arbeidsmarkt is arbeid in een internationaal perspectief, het vraagt om letterlijk en figuurlijk over grenzen heen te denken en te stappen. De grensoverschrijdende arbeidsmarkt brengt belemmeringen met zich mee, waardoor de regionale arbeidsmarkten aan de randen van het land minder goed functioneren dan elders in Nederland. Het is een onderdeel van de overkoepelende thema’s grensoverschrijdende samenwerking en het stimuleren van een goed functioneerde sociaaleconomisch grensregio.
Dit kennisdossier geeft meer informatie voor het stimuleren en realiseren van een goed functionerende grensoverschrijdende arbeidsmarkt.

Kennisdossier Grensoverschrijdende arbeidsmarkt is raadpleegbaar via: www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/kennisdossier-grensoverschrijdende-arbeidsmarkt

Contactpersoon 
Wenst u meer informatie over dit kennisdossier? U kunt contact opnemen met: Razia Ghauharali van Platform31, razia.ghauharali@platform31.nl.