Digitalisering komt naar u toe deze herfst. Op 7 plekken in Nederland, van Groningen tot Middelburg, zullen aan regiotafels gesprekken plaatsvinden over digitalisering in de dagelijkse leefomgeving van uw gemeente. Dit is een initiatief van het ministerie van EZK, BZK (ism REOS) en de VNG. Tijdens deze bijeenkomsten gaan we in gesprek over hoe uw gemeente zich goed kan voorbereiden op de komst van nieuwe digitale infrastructuur, de kansen die dit biedt en wat gemeenten nodig hebben om de uitrol te faciliteren. In de uitnodiging staat een overzicht. Kies de regio en datum die u het beste past en kom aan tafel. Aanmelding kan op www.overalsnelinternet.nl/gesprekstafels.

Themagroep Smart Cities