De wijk staat weer volop in de schijnwerpers. Opgaven zoals de verduurzaming, woningbouw- en verstedelijking en de transformaties in het sociaal domein spelen zich af in onze wijken. Dat vraagt om innovatieve aanpakken. Het landelijke congres Vooruit met de wijk!, donderdag 11 oktober in Groningen,  biedt inspiratie voor succesvolle wijkvernieuwing.

De organisatie is handen van het G40 stedennetwerk, de gemeente Groningen, LSA Bewoners en Platform31.

Meer informatie en aanmelden