Hoe kan de samenwerking tussen overheden, sociaal ondernemers en andere spelers in het ecosysteem ervoor zorgen dat we beter uit deze crisisperiode zullen komen? Hoe zorgen we er gezamenlijk voor dat na Covid-19 de economie inclusief, circulair en armoedevrij wordt? Build Back Better! Social Enterprise nodigt sociaal ondernemers van harte uit om deel te nemen en het gesprek aan te gaan tijdens het Social Enterprise Overheidscongres 2021. 

Dit jaar vindt dit congres plaats op woensdag 13 oktober van 09.30-14.00 uur. Het congres bestaat uit twee delen: een online programma in de ochtend en in de middag fysiek (onder voorbehoud) via verschillende regio hubs door het land. Deze opzet is passend bij de huidige situatie en in de geest van de City Deal Impact Ondernemen.

Wat & wie kun je verwachten?
Tijdens het congres vind je interessante samenwerkingen en nieuwe oplossingen op allerlei prangende maatschappelijke thema’s (zoals circulaire economie, kwetsbare wijken en inclusie) en met verschillende effectieve instrumenten (zoals resultaatfinanciering, inkoop en makelaarsteams) in deelsessies. Daarnaast zit het programma boordevol inspirerende sprekers, zoals: 

  • Sander Heijne (o.a. auteur van het boek Fantoomgroei) schetst hoe en waarom we de transitie naar een impact economie kunnen en moeten versnellen.
  • Jeroen Joon (wethouder gemeente Apeldoorn) vertelt hoe de City Deal Impact Ondernemen obstakels voor impact ondernemers zal gaan aanpakken en impact ondernemen op een nieuw niveau zal gaan brengen.

Meer informatie en aanmelden

Dit congres is óók een nieuwe manier van samenwerken. Gemeente Haarlem, de City Deal Impact Ondernemen, provincie Noord-Brabant, G40-stedennetwerk en Social Enterprise NL staan gezamenlijk aan de basis van dit congres.