Vanuit De Posten in Enschede komt het vierde webinar in de reeks Samenwerken aan leefbare en vitale buurten. Zo doen we dat!

Inwoners, woningcorporaties Domijn en Woonzorg Nederland, de gemeente Enschede, zorgorganisatie De Posten en de provincie Overijssel ontwikkelen samen een aanpak om ‘Droomwijk de Posten’ te realiseren. Dit leverde aanpassingen op in de wijk om deze dementievriendelijk te maken zodat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Ook wordt er gewerkt aan een fijne ontmoetingsplek door en voor bewoners om eenzaamheid onder ouderen in de wijk aan te pakken.

Aanmelden

Magazine

Hoe maak je een woonwijk weer leefbaar en vitaal voor iedereen? In het magazine ‘Samenwerken aan leefbare en vitale buurten. Zo doen we dat!’ delen we twaalf sterke praktijkvoorbeelden vanuit alle Nederlandse windstreken.

Een maatschappelijke coalitie nam samen met Platform31 het initiatief voor het digitale magazine en de vier webinars vanuit de Actieagenda Wonen. De coalitie bestaat uit Actiz, Aedes, de Nederlandse ggz, Divosa, G40, MIND, Sociaal Werk Nederland, Valente, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Woonbond. Het ministerie van BZK onderschrijft het belang van de brede samenwerking en ondersteunt het initiatief.