Digitalisering, verduurzaming, globalisering, Brexit en een toenemend gebrek aan gekwalificeerd personeel. Ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (mkb) staan voor een aantal grote uitdagingen. Het gaat nu goed met de economie en met het mkb, maar veel kleinere ondernemers hebben moeite de snelle ontwikkelingen bij te benen. Welke bijdrage levert u aan een sterker mkb? En wilt u weten wat u nog meer kunt doen? Ontdek hoe andere betrokken partijen zich inzetten voor een toekomstbestendig mkb en laat u inspireren tijdens een werksessie in uw regio:

  • woensdag 13 maart Den Haag
  • dinsdag 19 maart Zaandam
  • donderdag 28 maart Eindhoven
  • dinsdag 9 april Zwolle

Meer informatie en aanmelden

De regionale werksessies worden georganiseerd door Platform31 in nauwe samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het G40-stedennetwerk, MKB Nederland, KVK, de provincies, de VNG en de organisaties waar we te gast zijn.