Tijdens deze bijeenkomst van themagroep Sterke Keten op 3 december, 10-11.30 uur, gaan we in gesprek met Tof Thissen (UWV) over ongezien talent, ook wel onbenut arbeidspotentieel genoemd: wat kunnen we samen doen om de krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan/de vraag naar gekwalificeerd personeel om te buigen? Maar ook: wat zijn de ontwikkelingen rondom de regionale mobiliteitsteams, hoe lopen die en wat kunnen we daarvan verwachten? Tot slot over de ambitie om met onze partners te komen tot een brede publieke dienstverlener, oftewel de opmaat naar een regionaal werkcentrum. Dit geïllustreerd met goede voorbeelden uit de praktijk, onder andere uit Maastricht en Groningen.

De bestuurlijke netwerkdag van 3 december is helaas afgelast. We plannen momenteel een vervangende dag in februari 2022.