In de Nationale Omgevingsvisie staan vier strategische opgaven centraal. Tijdens deze interactieve bijeenkomst op 11 juni in Ede verkent u hoe de relatie tussen platteland en stad kan bijdragen aan deze opgaven.

Meer informatie en aanmelden