De digitale transitie is volop gaande, waarbij het bedrijfsleven een forse voorsprong heeft opgebouwd op de overheid. In veel gemeenten worden smart city-oplossingen toegepast maar blijft het vaak nog bij pilots en is het succes erg afhankelijk van enthousiaste ambtenaren en bestuurders. Huidige ontwikkelingen vragen echter om een breed gedragen inzet en betere kennisdeling, maar in de praktijk blijkt het lastig om dit intern te organiseren.

masterclassHoe neem je collega’s mee in deze ontwikkelingen? Hoe overbrug je verschil in taal en technische kennis? Hoe zorg je ervoor dat mensen uit verschillende domeinen jou zien als een goede partner om aan hun vraagstuk te werken? Hoe maak je dat mensen in je organisatie zich eigenaar voelen? Welke mechanismen werken hier, welke partijen zijn van belang en wat zou je kunnen doen om verandering te bewerkstelligen? Kortom, hoe zorg je voor meer en beter gebruik van smart city-toepassingen en een bredere discussie hierover binnen je gemeente?

We nemen jou als smart city-coördinator samen met een betrokken collega vanuit een specifiek domein (iemand waarmee je hebt samengewerkt of gaat samenwerken aan een smart-city-toepassing) mee in hoe je samen de discussie kan voeren over de noodzaak om je als lokale overheid met dit thema bezig te houden en hoe je hier samen invulling aan kan geven. De kloof tussen mensen met domein specifieke kennis en mensen met technische kennis is vaak groot. Het doel van deze masterclass is enerzijds het met beleidsmedewerkers in gesprek gaan over kansen en de belangrijkste belemmeringen en anderzijds de uitwisseling tussen smart city-coördinatoren een stap verder te brengen om zo samen verder te kunnen groeien in jullie rol.

Voor wie?

G40 en M50: We richten ons specifiek op smart city-coördinatoren (of betrokkenen vanuit soortgelijke functie of taken).

Wat gaan we doen?

  • Intake-gesprek (telefonisch): samen met jou identificeren we de belangrijkste belemmeringen en kansen
  • Masterclass:

- Introductie: wat verstaan we onder smart-city-toepassingen en wat is je rol als gemeente hierbij
- Aan de hand van specifieke casussen op basis van de intake-gesprekken gaan we in op: hoe krijg ik mijn organisatie mee? Hoe verbind ik inhoudelijke en technische mensen om zo data gericht in te kunnen zetten voor maatschappelijke vraagstukken?
- Lunch
- Borging publieke waarden: welke rol heb je als gemeente, hoe kun je er samen voor zorgen dat het publieke belang voorop staat? Welke afwegingen maak je hierin?
- Borrel en mogelijkheid om verdere ervaringen uit te wisselen.

Na afloop van de masterclass stellen wij een korte publicatie samen waarin we de belangrijkste inzichten voor je samenvatten.

Datum Dinsdag 3 december 2019
Tijd 10:00 uur - 17:00 uur
Locatie Paulus Borstraat 41, Amersfoort
Prijs Deelname is kosteloos, niet vrijblijvend

Aanmelden

Meld je samen met je collega uiterlijk 1 november aan via janneke.tenkate@platform31.nl onder vermelding van Masterclass Samen naar de smart city. Geef in de mail ook alvast door op welk telefoonnummer je bereikbaar bent voor het intake-gesprek.