Heeft uw gemeente al een woonzorgvisie? Platform31 start een leertraject om beleidsadviseurs te ondersteunen bij het maken van een woonzorganalyse, het formuleren van opgaven en het toewerken naar een woonzorgvisie. Doet u mee?

Wat levert deelname u op?

Tijdens het kennis- en leertraject woonzorgvisie verdiept u uw kennis over diverse inhoudelijke thema’s, zoals de vraag naar ondersteuning, het aanbod binnen de Wmo en de samenhang daarvan met de Wlz en kenmerken van de woningmarkt. We gaan in op relevante onderzoeksmethoden, het inrichten van een procesorganisatie en het proces om te komen tot een uitvoeringsprogramma.  

We helpen u op weg bij het maken van een woonzorganalyse, het formuleren van opgaven en het toewerken naar een woonzorgvisie. U leert door te doen en wisselt ervaringen uit met vakgenoten. Daarnaast krijgt u toegang tot een digitale leeromgeving, waarin u onder meer documenten, instructies en presentaties terug kunt vinden.

Voor wie?

Het kennis en leertraject is bedoeld voor gemeenten. Elke gemeente meldt twee deelnemers aan: een beleidsadviseur wonen, een beleidsadviseur sociaal domein/zorg en/of een opgavetrekker wonen/zorg. Voorwaarde voor deelname is bestuurlijk commitment (van wethouders wonen en zorg). Voor G40-gemeenten geldt een bijdrage van 500 euro per gemeente. 

Meer informatie en aanmelden