Gebiedstransformatie kan substantieel bijdragen aan de woningbehoefte. Daarnaast kunnen transformaties zorgen voor toekomstbestendige en betaalbare woongebieden, die inclusief, gezond, duurzaam en veilig zijn. Het transformeren van bestaande stedelijke gebieden kan ingewikkeld zijn, gelet op de vele opgaven die er liggen en de kosten die met transformatie gemoeid zijn. Maar het kan wél! Zeker als we samenwerken, innoveren en kennis blijven delen.

Tijdens het vijfde jaarcongres Stedelijke Transformatie op donderdag 2 juni in Den Haag delen we ervaringen en bespreken we wat er nodig is om gebiedstransformaties van de grond te krijgen en te laten slagen.

Meer informatie en aanmelden (website Stedelijke Transformatie)

 

jaarcongres