Op 21 juni (12.00 - 17.00 uur) organiseert de Retailagenda samen met gemeente Haarlem een intervisie over lokale en regionale samenwerking in winkelgebieden.
De intervisie is (primair) bedoeld voor RetailDeal-gemeenten en heeft als doel om van elkaars kennis en ervaringen op een bepaald thema te leren. In Haarlem hebben ze veel ervaring opgedaan met lokale en regionale samenwerking.

Bij deze intervisie nodigen we vanuit de Retailagenda ook een deskundige uit op het gebied van het organiseren van samenwerkingen in winkelgebieden. Hij licht het verschil toe tussen BIZ/ Ondernemersfonds/ reclamebelasting/ e.a. en wat de meerwaarde is van deze organisatievormen. Deze middag staat in het teken van kennisdeling en netwerken, om ook in de toekomst van elkaars kennis gebruik te kunnen maken.

Aanmelden. Er kunnen maximaal 25 mensen deelnemen en de Retailagenda organiseert na de zomer meer intervisies met andere thema’s,  hierover binnenkort meer.