De themagroep Zorg, Jeugd en Onderwijs gaat op 3 december, 10.30-12 uur, in gesprek met Leonard Geluk (directeur VNG) en Reinier Lagerwerf (senior jeugd VNG) over de hervormingsagenda jeugd. De hervormingsagenda is één van de afspraken die gemaakt is tussen Rijk en VNG na de uitspraak van de Commissie van Wijzen afgelopen zomer. De hervormingsagenda wordt in februari vastgesteld voor de periode 2022-2026. Naast gemeenten en Rijk, zijn ook professionals, cliëntorganisaties en bracheorganisaties (aanbieders) betrokken bij de totstandkoming van deze agenda. Dat wordt gedaan in acht werkgroepen:  Reikwijdte en preventie, toegang, kwaliteit en effectiviteit, kennis, leren en ontwikkelen, regionalisering, inkoop en administratieve lasten, data en monitoring. Daarnaast werken Rijk en gemeenten ook aan: Interbestuurlijke en financiële verhoudingen en meerjarig Financieel kader.

Voor meer informatie zie: www.vng.nl/hervormingsagenda.

De bestuurlijke netwerkdag van 3 december is helaas afgelast. We plannen momenteel een vervangende dag in februari 2022.