Hoe kan een gemeentelijke omgevingsvisie bijdragen aan een gezond en toekomstbestendig economisch beleid? En welke rol speelt economie in een integrale omgevingsvisie? Met een inspiratiebijeenkomst voor gemeentelijke beleidsmedewerkers Omgevingswet en Economie zoeken we samen naar kansen om deze twee thema’s met elkaar te verbinden.

Wat kunt u verwachten?

De inspiratiebijeenkomst is bedoeld om beleidsmedewerkers en strategen van Omgevingswet en Economie van de G40-steden samen te laten nadenken over de verbindingen die nodig zijn voor gezond economisch beleid en een omgevingsvisie die daar ruimte aan biedt. De bijeenkomst krijgt een actieve werkvorm, met voldoende ruimte voor inspiratie van goede voorbeelden en tijd voor kennismaking en netwerken.

Voor wie?

Gemeentelijke beleidsmedewerkers Omgevingswet en Economie van de G40.

Welke vragen komen aan bod?

  • Wat is de rol van de afdeling Economie bij het opstellen van de omgevingsvisie?
  • Hoe betrek je ondernemers bij het opstellen van een omgevingsvisie?
  • Wat hebben beide domeinen elkaar te bieden?
  • Welke goede voorbeelden kunnen we met elkaar delen m.b.t. de koppeling tussen Omgevingswet en economie, wat leren we daarvan?

Het programma is nog in ontwikkeling, details volgen na de zomer.

Meer informatie en aanmelden