Op woensdag 1 juli (om 15.30 uur) organiseert de G40 themagroep Smart Cities een online bijeenkomst voor bestuurders. Hoofdthema van de middag is: Smart City oplossingen voor de 1½ meter samenleving. Met als onderdelen (wijzigingen voorbehouden):

 1.  Wat mag wel? Een toelichting door Monique Verdier, vicevoorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP zal met een presentatie uitgebreid stilstaan bij het gebruik van persoonsgegevens rondom dit vraagstuk. Naast de vragen wat wel en niet mag zal de AP onder meer aangeven waar kansen liggen, waar grenzen liggen, en hoe slim om te gaan met deze Covid19-tijd.

  Daarnaast is er aandacht voor de eerste voorlopige resultaten van het lopende AP-onderzoek naar Smart Cities. De AP hoopt op een interactief gesprek met de aanwezigen over deze kwesties.
  Circa 45 min.
 2. De stem van Groningen – Online burgerparticipatie
  Presentatie door de gemeente Groningen.
  Cica 10 min.
 3. Verslag van gesprekken met G40 bestuurders omtrent Smart City en het vervolg daarop – door Wim Willems.
  Circa 10 min.

Bestuurders die deel willen nemen kunnen zich aanmelden bij Rolf Tjemmes, r.tjemmes@apeldoorn.nl.

Praktische informatie

Datum: woensdag 1 juli
Tijdstip: 15.30 – 16.30 met mogelijke uitloop tot 17.00
Plaats: online (hosting en moderatie door Platform31)
Contactpersoon: Rolf Tjemmes, r.tjemmes@apeldoorn.nl en +31 6 15 86 88 72

Meer info over G40 themagroep Smart Cities