Op 4 december 2020 zou in Haarlem de bestuurlijke netwerkdag van de G40 plaatsvinden. Zoals in de brief van 7 september jl. van voorzitter Paul Depla gemeld, is deze echter geannuleerd. Voor de pijlers en de themagroepen is dit aanleiding om hun bijeenkomsten om te zetten naar digitale ontmoetingen. Ook is er om 11.30 uur het blok ‘Samen’ als alternatief voor de ontmoetingtijdens-het-broodje


Lees het programma (pdf)

Wijziging: de themagroep Armoede en Schuldhulpverlening begint om 9 uur i.p.v. 10 uur.

Overzicht met alle programma onderdelen en links naar Zoom (pdf)