Op 4 december 2020 zou in Haarlem de bestuurlijke netwerkdag van de G40 plaatsvinden. Zoals in de brief van 7 september jl. van voorzitter Paul Depla gemeld, is deze echter geannuleerd. Voor de pijlers en enkele themagroepen is dit aanleiding om hun bijeenkomsten om te zetten naar digitale ontmoetingen. Via de pijlers en themagroepen ontvangt u hiervoor uitnodigingen. Mocht u die niet ontvangen hebben of geïnteresseerd zijn om deel te nemen: aanmelden voor de bijeenkomst kan bij de secretaris van betreffende pijler of themagroep. Hij/zij zorgt er dan voor dat u een link ontvangt en eventuele agendastukken. 


Het programma volgt nog.