Conferentie van de G40 en G5, 8 november 2018, FreedomLab, Plantage Middenlaan 62, Amsterdam. We nodigen u – als bestuurder of ambtelijk afgevaardigde van de G40 - van harte uit voor de kennisbijeenkomst ‘Intelligente Stad’, waar niet ‘het praten over’, maar het ‘beginnen met bouwen aan' een toekomstbestendige stad centraal staat. Een stad waar burger participatie leidt tot sociale cohesie, leefbaarheid, veiligheid en prettig wonen in de wijk. Deze middag koppelen wij theorie aan praktijk, en uitdagingen aan kansen die voortkomen uit digitalisering en technologische ontwikkelingen in onze steden.

Aanleiding van de conferentie is onder andere het rapport NL Smart City Strategie dat vorig jaar op verzoek van Premier Rutte in co-creatie tot stand is gekomen met behulp van vertegenwoordigers van steden, bedrijven en wetenschappers. Hierin zijn een aantal randvoorwaarden geformuleerd, zoals een veilige én gestandaardiseerde digitale infrastructuur, publiek-private samenwerking met ruimte voor experimenten, nieuwe integrale governancemodellen, educatie en inzetbaarheid en regionale samenwerking, waarbij steden fungeren als netwerk. Tijdens onze kennisbijeenkomst willen we praktische handvatten bieden om te komen tot de inrichting van processen om als stad stap voor stap onder deze randvoorwaarden tot een duidelijke planvorming en uitvoering te komen. Een concreet vervolg initiatief hopen we tijdens deze bijeenkomst te kunnen lanceren.

Met o.a.:

  • Ben van Berkel (architectenbureau UNStudio) geeft een inspirerende presentatie met concrete voorbeelden van slimme steden en gebouwen uit binnen- en buitenland zal geven. 
  • Jack Mikkers, burgemeester van ’s Hertogenbosch en tevens voorzitter van de NL Smart City Strategie
  • Pieter Ballon, professor Vrije Universiteit Brussel en auteur van de Humane stad geeft een inkijkje in het meest recente academisch onderzoek naar de impact van technologie op onze steden. 

Aanmelden

 

smart cities

Bekijk het filmpje