Dit keer een bijzondere netwerkdag op een inspirerende locatie: de Chemelot Campus in Sittard-Geleen. De dag start om 10.30 uur met drie ochtendsessies tot 12.30. Micha de Winter, hoogleraar maatschappelijke opvoedingsvraagstukken geeft de aftrap bij de themasessie over ‘jongeren in het sociaal domein’. Op de tweede themasessie over ‘regionale economische ecosystemen’ kunt u deelnemen aan een werksessie met regionale praktijkvoorbeelden over de praktijkresultaten van drie regio’s waarin ondernemers, onderzoeksinstellingen en overheden hebben gewerkt aan plannen om hun innovatiekracht te vergroten. De derde ochtendsessie gaat over ‘binnenstedelijke gebiedstransformatie’: Desirée Uitzetter (BPD) en Margriet Schepman (NEPROM) geven een toelichting op het onderzoek naar binnenstedelijke intensiveringsmogelijkheden dat Brink Management/Advies in opdracht van BPD, NEPROM, G32, BNG en de Leerstoel Gebiedsontwikkeling van de TU Delft heeft uitgevoerd. In het middagprogramma vinden de bijeenkomsten plaats van vijf themagroepen en de drie pijlers, zie het bijgevoegd programma.

Vanwege de afstand tussen treinstation Sittard-Geleen en de Chemelot Campus is er pendelvervoer geregeld vanaf het station. Ook vanwege de beveiliging van de Chemelot campus en de logistieke voorbereiding van deze netwerkdag, wordt u verzocht om u uiterlijk vrijdag 22 september aan te melden voor deelname aan deze bijzondere netwerkdag. U bent van harte welkom.

De bussen voor het pendelvervoer tussen Station Sittard-Geleen en de Chemelot-campus zijn opgesteld aan de achterzijde van het station.

U kunt het programma hier downloaden (pdf).

Afbeelding verwijderd.